Očkovat, či neočkovat z pohledu práva ČR

Datum publikace: 22. 06. 2016
Periodikum:
tribune.cz
Jak je to z pohledu práva s očkováním (nebo neočkováním) u dětí, které rodiče zapisují do mateřských škol? Na dotazy odpovídá Mgr. Dáša Kaščáková, PwC Legal.

Portál tribune.cz přináší otázky a právní odpovědi ohledně očkování a neočkování dětí a jejich zapsání do mateřských škol.

Z několika zdrojů jsme získali "zajímavou" zprávu, která ve svém obsahu vybízí rodiče, aby zapsali své neočkované či nedoočkované děti do mateřské školy (i když podle zákona nemohou být přijaty). Jeden zdroj dokonce rodiče vybízel, že za nepřijetí takového dítěte, což lze podle jakéhosi "mezinárodního práva" považovat za diskriminaci, následně mohou vysoudit sumu přesahující 100 000 korun. Jaké právní aspekty má tedy neočkování? Odpovídá Mgr. Dáša Kaščáková, PwC Legal. 

Základní očkování je povinné, ale jaká je vymahatelnost dodržení tohoto zákona?

Podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. s) zákona o přestupcích se osoba, která se nepodrobí stanovenému pravidelnému nebo mimořádnému očkování, dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč. 

Vyhláškou jsou upraveny podmínky přijetí dítěte do mateřské školy, na tábor, další akce – je to pravda?

Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovacích akcích upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Zákon přímo říká, že škola může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které je mj. zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Stejná pravidla platí i pro osobu pořádající zotavovací akci. 

Celé znění článku najdete na: https://www.tribune.cz/clanek/39452-ockovat-ci-neockovat-z-pohledu-prava-cr

> další zprávy z médií

Vyšetření dívky