Nový školský zákon, děti cizinců v našich základních školách

Datum publikace: 07. 06. 2016
Periodikum:
ČRo Plus
Od letošního září začne platit novela školského zákona, která pamatuje i na děti cizinců navštěvujících české školy. Dnes totiž školy mají povinnost tyto děti přijmout, od státu se jim ale nedostává systémové materiální podpory na jejich výuku. Co se změní?

Moderátorka ČRo Plus Daniela Vrbová hovořila s pedagogy, odborníky i školáky. Školy mají povinnost přijmout děti cizinců, jejichž mateřštinou není čeština, na základě spádovosti. Samy ale musejí shánět peníze kupříkladu na asistenty, kteří dětem s jiným mateřským jazykem pomáhají…

Jak to školy zvládají...

Daniela VRBOVÁ, moderátorka:

Vyjmenovaná slova po M, české národní obrození, vlastivědu nebo úkoly z fyziky a chemie neprocvičují ve školách už dávno jen čeští žáci. Od devadesátých let, kdy se do Česka významněji začali stěhovat za prací, rodinou nebo bezpečím cizinci, zasedají ve školních lavicích i děti, jejichž mateřštinou čeština není. Naučit se ji a absolvovat v ní předměty musejí takříkajíc za pochodu a podobně jsou do situace vhozeni i jejich učitelé a spolužáci. Takzvané spádové děti mají základní školy povinnost přijmout a zda se podaří pro děti získat pedagogického asistenta, závisí často jen na faktoru štěstí při žádání o peníze. Jak školy, žáci i rodiče tento stav zvládají a co na něm může změnit nový školský zákon, který začne platit od září? Zaujatý poslech vám přeje Daniela Vrbová. Škola Bratří Venclíků na pražském Černém Mostě, je taková obyčejná sídlištní základka, tedy zvenčí, uvnitř jsou pestré nejen stěny, ale i národnostní složení žáků. V podstatě v každé třídě sedí jedno dítě s cizím původem ať už z Číny, Ruska, Ukrajiny, Mongolska, Somálska, Iráku, Maďarska, Slovenska nebo zemí Střední Asie. Mezi dětmi jsou i tři malí azylanti ze Sýrie, starší a mladší sestra a jejich prostřední bratr.

Zuzana KAFKOVÁ, zástupkyně ředitelky:

My jsme rádi, když získají aspoň základní konverzační dovednosti. Je fakt, že čím jsou ty děti starší, tím je to dá se říct horší.

Celé znění článku a rozhlasové rozhovory již bohužel nejsou dostupné.

> další zprávy z médií