Nezisková organizace Dům tří přání má novou vizuální identitu

Datum publikace: 02. 06. 2021
Periodikum:
sancedetem.cz
Nezisková organizace Dům tří přání, která se zaměřuje na pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám v náročných životních situacích, představila veřejnosti svou novou vizuální identitu. Tu navrhla a zpracovala agentura Boomerang Communication. Z více než sedmi návrhů vybíralo vedení organizace, správní rada a odborní pracovníci. Vizuální identitu organizace mění symbolicky v roce 20. výročí svého založení.

Ke změně loga organizace dospěla ve chvíli, kdy se začal měnit náš styl komunikace s veřejností. Původní logo se dlouho systematicky nerozvíjelo, nakonec zůstalo nefunkční,“ vysvětluje důvod ke změně ředitelka organizace Miroslava Flemrová. „Dlouho jsme hledali míru a tu správnou kombinaci originality, otevřenosti a profesionality. Museli jsme se ptát komu, co a jak chceme říct. Nechtěli jsme jít jednoduchými cestami dětských obrázků, chtěli jsme logo pro dospělou organizaci. V našem zadání byla čitelnost pro děti a srozumitelnost pro laiky.

Vítězný návrh oslovil hodnotitele kombinací výrazného, moderního a současně hravého zpracování, které překračuje mantinely formálního zpracování a nabízí velký potenciál pro komunikaci s veřejností. Barevnost nového vizuálního stylu Domu tří přání se odráží zejména v nových propagačních materiálech organizace. Ty jsou navržené tak, aby oslovily širokou laickou veřejnost, spolupracující organizace, partnery a zejména klienty.

Dům tří přání je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám. Primárním cílem organizace je podpořit bezpečné rodinné výchovné prostředí, současně se zaměřuje na rodiny v rozvodových řízeních či rodiny, které se potýkají s duševním onemocněním jednoho z členů rodiny. V únoru 2020 představila organizace online projekt s názvem Mapa ohroženého dítěte, který stále pomáhá dětem a jejich rodinám. V roce 2020 se také aktivně zapojila do reformy péče o duševní zdraví a spustila ve spolupráci s Mamadů s.r.o. a MZČR pilotní provoz multidisciplinárního týmu pro děti a adolescenty ohrožené duševním onemocněním. Organizace má pět center a nové moderní zázemí na pražském Smíchově. Na podzim 2021 oslaví organizace 20. výročí svého založení.

leták Domu tří přání