Neviditelní rodiče samoživitelé vedou 210 000 českých domácností

Datum publikace: 30. 06. 2021
Periodikum:
tojesenzace.cz
Do skupiny samoživitelů spadá 210 000 rodičů, kteří pečují o více než 336 000 dětí. 90 % osamělých rodičů jsou ženy. Hloubková studie projektu Neviditelní ukázala, že stát stojí péče o tuto skupinu až 25,9 miliard ročně (dávky a nižší odvody do veřejných rozpočtů).

Neviditelnost pak samotné osamělé rodiče stojí ročně v průměru 53 tisící korun. O tolik si pohorší v rodinném rozpočtu, když vychovávají dítě bez partnera. Jsou navíc vyčerpaní, na všechno zůstali sami. Experti v projektu Neviditelní upozorňují na problémy, se kterými se rodiče samoživitelé potýkají a přichází s návrhy, jak jejich situaci zlepšit.

Většina samoživitelů obtížně vychází s penězi
Osamělí rodiče pečující o nedospělé děti disponují pouze jedním příjmem, nemohou se tedy dělit o výdaje s partnerem. Navíc patří spíše mezi nízkopříjmové skupiny. „Domácnosti vedené samoživiteli, zejména potom rozvedenými ženami, vykazují jedny z nejnižších příjmů přepočtených na jednoho člena domácnosti. Jejich roční rozpočet je o 53,1 tisíc korun nižší než kdyby vychovávali děti s partnerem,” uvádí Aleš Rod z CETA. Omezují své potřeby jen na nezbytné výdaje a nemají žádnou finanční rezervu. Sami sebe, své zdraví a potřeby kladou až na poslední místo. Jakékoliv neočekávané výdaje nebo výpadky v příjmech mohou mít fatální důsledky. Situaci navíc často komplikují problémy s vymáháním dlužného výživného.

Celý článek najdete zde: https://tojesenzace.cz/2021/06/29/neviditelni-rodice-samozivitele-vedou-210-000-ceskych-domacnosti/

matka s dítětem