Někteří rodiče si nechtějí připustit, že jejich dítě má duševní obtíže. Najít pomoc je složité, míní odbornice

Datum publikace: 22. 07. 2020
Periodikum:
lidovky.cz
Organizace Nevypusť duši se již pátým rokem zabývá destigmatizací psychických poruch a osvětou v oblasti duševního zdraví. Podává veřejnosti relevantní informace a vyvrací zažité mýty. Zaměřuje se především na duševní zdraví dětí a dospívajících, protože podle slov její zakladatelky a vystudované neurovědkyně Marie Salomonové jde o jednu z nejohroženějších skupin, která si mnohdy sama nemůže vyhledat dlouhodobou pomoc.

Lidovky.cz: Jak se mínění veřejnosti o duševním zdraví proměnilo za dobu fungování vaší organizace?

Aktivity Nevypusť duši běží pět let. Můžeme hodnotit data, která nám poskytli převážně středoškoláci, za kterými jezdíme čtyři roky. V mladé generaci určitě k posunu dochází. Přestávají se bát o duševním zdraví mluvit, už to pro ně není tak velké stigma. Nemůžeme však říct, že to je pouze naše zásluha. Projektů, které popularizují téma duševního zdraví, je více. Nejsme si však jistí, zda se daří bořit stigma i u starší generace a u lidí, kteří dokončili studium na vysoké škole třeba před deseti a více lety. Tato data pravidelně měří Národní ústav duševního zdraví. Věřím, že aktualizovaná budou brzy

Lidovky.cz: Vidíte kromě obav z mluvení o duševním zdraví problém ještě někde jinde?

Myslím, že se nám úspěšně daří narušovat tabu okolo úzkostných a depresivních poruch, ale stigma ohledně schizofrenie či bipolární poruchy je stále velmi vysoké. Dále vidíme problém v gramotnosti v oblasti duševního zdraví v ČR. Lidé neumějí rozpoznávat příznaky duševních nemocí a neví, kam se obrátit pro pomoc. Částečně je to způsobené velmi špatnou dostupností služeb pro děti a mladistvé. Problematicky vnímáme například Karlovarský kraj, ale i další regiony.

Lidovky.cz: Proč je stigma u některých duševních poruch vyšší?

Z velké části za to může zkreslená medializace. Média podávají informace pouze o závažných případech, kdy došlo k nějakému neštěstí. Ve srovnání s ostatními lidmi, kteří trpí těmito diagnózami, jde však o úplné minimum. Média často spojují trestné činy s duševním onemocněním pachatelů, ačkoliv spojitost skutečně prokázána nebyla.

Lidovky.cz: Zmínila jste špatnou dostupnost potřebných služeb pro děti a mladistvé. Čím je způsobena?

Jde o multifaktoriální záležitost. Péčí o duševní zdraví dětí se zaobírá velmi málo lidí. Máme velký nedostatek dětských psychiatrů a klinických psychologů. Obecně obory se zaměřením na dětskou a dorostovou psychologii a psychiatrii u nás nejsou příliš atraktivní. Když se člověk, který má zájem o tyto obory, narodí v Karlovarském kraji, jde je většinou studovat do Prahy nebo jiného města a už se do rodného místa nevrátí. Často se to děje proto, že nemá ve svém kraji příležitost pro další vzdělávání a atestační přípravu nebo tam být nechce.

Lidovky.cz: Řešíte tyto potíže s ministerstvem zdravotnictví?

Snažíme se dlouhodobě přispívat do reformy psychiatrické péče svými komentáři, ale změna je velmi pozvolná. V lednu byl schválen Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030, který obsahuje i péči o děti a dorost. Mimo jiné se v něm řeší i posílení krizové péče. V ČR máme pouze pět krizových center, která jsou navíc umístěna pouze ve třech krajích. Během protiepidemických opatření vyšlo více na povrch, že celková péče o jedince s duševními potížemi je opravdu nedostatečná.Na základě toho jsme společně s platformou Youth, Speak Up! napsali otevřený dopis pro ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí, aby s námi o tom komunikovaly. V něm jsme se zaměřili na péči o děti a mladistvé v současné situaci po rozvolnění pandemických opatření.

Celý článek najdete zde: https://www.lidovky.cz/lide/nekteri-rodice-v-sobe-nosi-stigma-nechteji-pripustit-ze-jejich-dite-muze-mit-dusevni-obtize-tvrdi-za.A200713_193301_lide_ele

Související články na portálu Šance Dětem