Následující týdny mohou přinést prudký nárůst závislých na alkoholu

Datum publikace: 29. 04. 2020
Periodikum:
info.cz
V následujících týdnech a měsících pravděpodobně dojde kvůli dopadům pandemie choroby COVID-19 a nouzového stavu k nárůstu pacientů závislých na alkoholu, lécích proti úzkostem a drogách a prohloubení problémů stávajících pacientů se závislostním chováním. Ke zvlášť ohroženým skupinám patří děti a dospívající, u kterých hrozí zejména vznik nebo rozvoj závislosti na sociálních sítích a počítačových hrách.

Na rizika upozorňují odborníci včetně rektora Univerzity Karlovy, profesora Tomáše Zimy, a specialisté z řad adiktologů. Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové je nutné monitorovat vývoj a dynamicky na situaci reagovat, a to včetně pomoci poskytovatelům adiktologických služeb, které musí řešit novou situaci. Negativní dopady karantény na psychické zdraví obyvatelstva při vypuknutí epidemie zaznamenaly už asijské státy při epidemii infekční choroby SARS v roce 2002 a 2003. Podle nově zveřejněného souboru studií mapujících tehdejší situaci, které popisují psychosociální dopady karanténních opatření, postižení trpěli post-traumatickou stresovou poruchou, úzkostmi, depresemi, nespavostí a dalšími poruchami. Informoval o tom na svých stránkách prestižní lékařský časopis The Lancet.

Ministerstvo zdravotnictví kvůli očekávanému rozvoji psychických problémů v souvislosti s ekonomickými a sociálními problémy způsobenými současnou epidemií COVID-19 zřídilo Linku psychické pomoci 1212 s předvolbou 5. Na ní pomáhají odborníci Systému psychosociální intervenční služby, vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými krizí. Zájem o linku je zatím veliký: za prvních pět dní od zřízení se na ni dovolalo přes 700 lidí.

Právě kvůli negativním dopadům pandemie a nutných souvisejících opatření na psychické zdraví lékaři očekávají, že situace s velkou pravděpodobností povede k nárůstu zneužívání alkoholu a dalších návykových látek. „Současná sociální izolace, způsobená karanténními opatřeními, může vést u řady lidí k návratu k závislosti na alkoholu nebo k jejímu vyprovokování. Lidé nemají žádný sociální kontakt, zůstává jim televize, jídlo a pití. Cesta, jak snížit riziko nových závislostí, je urychlit rozvolňování restrikcí. Aktuální epidemiologická data ukazují, že k tomu můžeme přistoupit rychleji,“ míní lékař a biochemik Tomáš Zima.

O prohloubení problému se závislostmi hovoří i předseda Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) Jiří Dvořáček. „Téměř jistě dojde k výraznému nárůstu problémů s alkoholem, anxiolytiky a s drogami, těmi tlumícími zejména. Atmosféra strachu, stresu, frustrace a nejistoty ohledně budoucnosti se zcela jistě projeví na zhoršení zdraví a také povede k hledání prostředků, které toto vše budou subjektivně tlumit,“ říká psychiatr a adiktolog Dvořáček, ředitel Psychiatrické nemocnice Červený dvůr.

„Kromě stresu, nejistot a množství dalších zúzkostňujících zpráv jsou zde konstanty těchto dnů – děti doma se vším, co to obnáší, ohrožení života těch nejstarších okolo nás, peníze na chod domácnosti a obecně dopad na naše živobytí již teď, a tíže spojená s tím, co to přinese zítra,“ doplňuje profesor Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Celý článek najdete zde: https://www.info.cz/cesko/nasledujici-tydny-mohou-prinest-prudky-narust-zavislych-na-alkoholu-dokazuje-to-i-vyvoj-v-asii-44980.html

Související články na portálu Šance Dětem