Náhradní mateřství je poslední naděje, ne obchod

Datum publikace: 15. 09. 2016
Periodikum:
tehotenstvi.cz
Náhradní mateřství je velmi citlivé téma, které mnohdy veřejnost ne zcela dobře chápe. Přitom je to často poslední naděje pro bezdětné páry.

„Nejde o žádný obchod s ženami či dětmi, jak bylo v minulosti často naznačováno. Ba naopak, je to poslední naděje na to stát se rodiči pro řadu bezdětných párů," říká MUDr. Kateřina Veselá Ph.D., ředitelka brněnského centra Repromeda.

Zájem o institut náhradního mateřstvím stále roste. Kliniky asistované reprodukce, se setkávají i s několika zájemci týdně. Tento vzrůstající trend mimo jiné souvisí i s poslední úpravou občanského zákoníku, který institut náhradního mateřství připouští a počítá s ním. „Jde o poslední naději pro páry, které nemohou počít a donosit potomka přirozenou cestou. Je to krajní řešení pro ty, kdo již vyčerpali všechny možnosti léčby neplodnosti, případně jejich problém léčbu neplodnosti neumožňuje,“ popisuje MUDr. Veselá.

Mezi zdravotní důvody, které přivádějí páry s žádostí o náhradní mateřství, patří například vrozené vývojové vady dělohy, operace či úrazy, které vedou k odejmutí dělohy ženy. Velkou část žen z žadatelských dvojic tvoří i pacientky, které za sebou mají onkologickou léčbu. Z pohledu onkologického onemocnění jsou již v pořádku, avšak vedlejší účinky léčby způsobily, že jejich děloha není schopna uhnízdění embrya či donošení plodu.

Celé znění článku najdete na: https://www.tehotenstvi.cz/planovane-tehotenstvi-neplodnost/nahradni-materstvi-je-posledni-nadeje-ne-obchod.