Nadaným online výuka prospěla. Mohli pracovat sami a nenudili se ve škole

Datum publikace: 14. 06. 2021
Periodikum:
idnes.cz
Distanční výuka prospívala nadaným dětem, tvrdí učitelé, odborníci i rodiče. Běžná škola je pro ně často příliš snadná a distanční výuka jim dala možnost vzdělávat se v tom, co je samotné zajímá. Jejich zájmy totiž často přesahují rámec školního vzdělávání. Někteří se zajímají o lucidní snění, jiní programují.

„Syn je v páté třídě, na matematiku chodí se šestou. Distanční výuku miluje, protože se nemusí nudit s ostatními a může si u vyučování dělat ještě něco svého,“ popsala matka Eva názor svého nadaného syna na distanční výuku.

Chlapec si od září přál, aby distanční výuka opět nastala. „Online vyučování si pouštěl jako rádio k jiným aktivitám. Nejradši by měl výuku této formy napořád,“ vysvětlila Eva. I další rodiče potvrdili, že jejich dětem distanční výuka vyhovovala. Měly vše hotové rychleji a nemusely tolik čekat na ostatní, shodují se. 

Podle učitelů i odborníků, se kterými redakce iDNES.cz hovořila, mohla tato forma výuky nadaným obecně prospívat. Měly totiž čas vzdělávat se v oborech, které je zajímají. 

Nadaní žáci se často do hloubky věnují jednomu konkrétnímu tématu, a když jej podrobně prozkoumají, přesunou se na další. Jiní se dlouhodobě věnují jedné činnosti, například programování, a běžná úroveň vyučování je neuspokojí. Právě distanční výuka mohla jejich způsobu poznávání vyhovovat více.

Celý článek najdete zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/nadane-deti-skola-zaci-koronavirus-covid-19-online-vyuka-ucitele.A210528_140253_domaci_klf

chlapec a matematika