Graf: Školské poradny evidují více nadaných chlapců než děvčat

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 01. 10. 2015, Aktualizováno: 10. 02. 2021
V péči pedagogicko-psychologických poraden je mnohem více mimořádně nadaných chlapců než děvčat. Vyplývá to z údajů, které tyto poradny poskytly ve školním roce 2009/2010.

V Jihočeském kraji na 6,5 evidovaných talentovaných chlapců připadá jen jedna nadaná dívka. Nejlepší je poměr v Praze - na 1,51 chlapců je jedna dívka. Výsledky průzkumu nelze interpretovat tak, že chlapci jsou obecně nadanější než děvčata. Příčinou, proč jich poradny mají v evidenci mnohem více, je zejména kulturně podmíněné vnímání pohlaví, kdy chlapci jsou vedeni k objevování a projevování svých schopností a dívky stále spíše k péči o ostatní a k podřizování se někdy až na úkor seberozvoje a sebeprosazení.

ilustrační foto: graf k tématu nadaných dětech

 

Zdroj: Analýza služeb školských poradenských zařízení pro mimořádně nadané děti a žáky (2010, Durmeková, Novotná)

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Nadané děti podle krajů