Mnoho lidí má nárok na příspěvek na péči. Přesto o něj nepožádá

Periodikum
mesec.cz
V České republice je současnosti 2,09 milionu obyvatel starších 65 let, což je 19,2 % populace. Každý rok v této věkové kategorii přibývá zhruba 50 tisíc lidí. Podle demografické prognózy se bude podíl seniorů v populaci nadále zvyšovat. Nynější odhady hovoří o tom, že už kolem roku 2035 bude každý čtvrtý obyvatel (25 %) v Evropě seniorského věku a do roku 2050 se toto číslo zvýší téměř až na 30 %. Prognóza pro Českou republiku tento vývoj kopíruje.

Každodenní péči o seniory či další lidi vyžadující trvalou pomoc se u nás nevěnují jen profesionální zdravotníci a pečovatelé, ale také více než půl milionu laiků. Zpravidla jde o rodinné příslušníky, kteří se tak stávají neviditelným pilířem našeho sociálního systému, bez něhož se stát neobejde. Odhaduje se, že tito pečující laici poskytují 70–90 % dlouhodobé péče. Většinou jde o ženy středního nebo vyššího středního věku, které se často současně starají o nezletilé děti. Tito pečující lidé se mnohdy potýkají se sociální izolací a nedostatkem finančních prostředků. Kvůli péči o blízkého člověka nemohou v některých případech vykonávat zaměstnání. Až čtvrtina z nich podle zjištění Diakonie ČCE trpí chudobou.

Přitom jde o podhodnocenou pracovní sílu, bez které by se sociální péče neobešla a ušetří státnímu rozpočtu nemalé peníze. Podle údajů Českého statistického úřadu tvořily v roce 2017 souhrnné výdaje na dlouhodobou péči 72,2 mld. korun, což představovalo 18,6 % z běžných výdajů na zdravotní péči, které dosáhly v daném roce 387,4 mld. korun. Výdaje za peněžité dávky (příspěvky na péči, na mobilitu a kompenzační pomůcky) hrazené ze státního rozpočtu se pohybují okolo 27 % celkových výdajů na dlouhodobou péči. Výdaje na péči o dlouhodobě nemocného pacienta v domácím prostředí tvoří desetinu celkových výdajů na dlouhodobou péči.

Kdy máte nárok na příspěvek na péči

Lidé, kteří pečují o osobu závislou na pomoci jiné osoby kvůli jejímu dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, mají nárok na příspěvek na péči.

Celý text najdete zde: https://www.mesec.cz/clanky/mnoho-lidi-ma-narok-na-prispevek-na-peci-presto-o-nej-nepozada/