Lékařka: Pandemie utlumila paliativní péči o děti

Datum publikace: 29. 09. 2021
Periodikum:
novinky.cz
Lékařka Lucie Hrdličková se stará ve FN Motol v Praze o těžce nemocné, umírající děti a jejich blízké. Čtyřicetiletá žena, původně dětská onkoložka, má sama čtyři potomky. Před několika lety založila jediný dětský paliativní tým v ČR. Pandemie paliativní péči o děti utlumila: nemocnice řešila covid a také rodiče se báli, aby své děti nenakazili.

Proč jste založila tým, který se stará o umírající a vážně nemocné děti a jejich rodiny?

Sama se o nemocné děti starám 17 let. Původně jsem dětský onkolog a viděla jsem, jak moc chybí dětem a jejich rodinám podpora v závěru života. Dva roky jsme se v dětské paliativě vzdělávali a v září roku 2017 jsme založili dětský paliativní tým.

Jsme tu, abychom to malému pacientovi a jeho blízkým pomohli zvládnout co nejlépe

Kromě onkologicky nemocných dětí se staráme také o děti z kardiologie, neurologie, ára nebo o předčasně narozená miminka s komplikacemi. Také o děti před transplantacemi orgánů nebo kostní dřeně: to jsou ty, u nichž zažíváme šťastné konce, kdy odchází uzdravené dítě.

Celý článek najdete zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/lekarka-pandemie-utlumila-paliativni-peci-o-deti-40373202

Související články:
ruka dítěte a matky