Karta KID pomůže včas rozpoznat ohrožené dítě

Datum publikace: 05. 05. 2022
Periodikum:
rizeniskoly.cz
Karta KID vznikla ve spolupráci čtyř ministerstev a České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Název je zkratkou tří klíčových prvků pro účinnou pomoc ohroženému dítěti: kooperace, identifikace, důvěra. KID navíc znamená v angličtině „dítě“.

Využijí ji profese, které mohou být v kontaktu s ohroženými dětmi. Učitelé, sociální pracovníci, zdravotníci, záchranáři, policisté, hasiči mají v ruce nový nástroj, jak včas rozpoznat ohrožené dítě. Karta poskytuje vodítka k identifikaci akutního ohrožení života, bezpečí a zdraví dítěte. Popisuje postup, jak v případě ohrožení dítěte zajistit jeho ochranu v souladu s jeho nejlepším zájmem a platnými právními předpisy.

Kdo kartu KID vytvořil a vyzkoušel v praxi

Na tvorbě karty se podíleli přední čeští psychologové, zástupci dětských krizových center a připomínkovali ji zástupci všech profesí, pro které je karta určena. Tvorbu karty KID a její pilotáž na Mostecku v rámci projektu Signály zajistila v těsné spolupráci s dotčenými profesemi Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. „Jedná se o unikátní počin, na kterém spolupracovala čtyři ministerstva a ukazuje se tak, že meziresortní spolupráce může přinést velmi důležité a potřebné výstupy, které jistě uvítají všechny profese, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi a které pomohou především samotným ohroženým dětem“, říká spoluautorka karty KID a místopředsedkyně ČOSIV speciální pedagožka Lenka Felcmanová.

Karta k identifikaci špatného zacházení s dětmi obsahuje znaky ohroženého dítěte, rozdělené do tří tematických bloků:

  • Fyzické znaky špatného zacházení s dítětem
  • Znaky projevující se v chování dítěte
  • Znaky rizikového chování pečujících osob

Karta obsahuje též důležité kontakty, na které se může každý v případě podezření obrátit.

Celý článek najdete zde: https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/karta-kid-pomuze-vcas-rozpoznat-ohrozene-dite.a-8455.html

Související články:

Učitel a žák