Jak poznat mentální retardaci a co narušuje správný vývoj dítěte? Odpovídá speciální pedagožka

Datum publikace: 19. 03. 2021
Periodikum:
maminka.cz
Již v průběhu těhotenství se provádějí vyšetření a testování, které umí rozeznat, zda bude miminko zdravé, anebo jestli je zde pravděpodobnost, že se nám narodí postižené dítě. Kdy se dá poznat, že s naším dítětem není něco v pořádku? Jaké existují nejčastější diagnózy? Jak poznat mentální retardaci? Které vady jsou získané, a které vrozené? Odpovídá speciální pedagožka Mgr. Jana Lepková, pracovnice pedagogicko-psychologické poradny.

 

Odkdy se dá u dítěte poznat mentální retardace?

U mentální retardace záleží na stupni postižení. Těžší stupně retardace lze poznat poměrně brzy, tyto děti se diagnostikují vývojovými škálami a jsou spojené často s nějakým těžším organickým postižením mozku. Lehčí formy se mohou projevit až ve školním věku, často v souvislosti s čím dál více abstraktnějšími úkoly. Znám děti, které při výborné spolupráci rodiny s lehčími formami odchodily i 5. třídu. Mentální retardace je snížení rozumových schopností, tudíž jejich diagnostika probíhá prostřednictvím IQ testů. Tyto testy lze užívat cca od 3 let, tedy v době, kdy už je dítě schopno rozumět verbálním instruktážím. Přesněji dokáží pozdější inteligenci odhadnout testy cca od 6 let. Korelace mezi výsledky měřenými v 6 a 18 letech se uvádí až 61%.

Jak se může mentální retardace projevovat?

Obecně lze říci, že mentálně retardovaný (MR) se může projevit nižší nápaditostí a stereotypností ve hře, nižší úrovní kresby, selháváním v oblastech jako je abstrakce, třídění, kvantifikace. Nelze posuzovat jen IQ, ale také např. úroveň adaptability, sociálního a emočního chování. Některé děti s MR mohou být sociálně jakoby zralejší, než-li např. některé dítě s mimořádným intelektem, pakliže žijí v rodině, kde musí řešit různé praktické záležitosti. Diagnostikovat dle testů je přesněji možné asi od 6 let.

Celý článek najdete zde: https://motherclub.cz/jak-poznat-mentalni-retardaci-a-co-narusuje-spravny-vyvoj-ditete-odpovida-specialni-pedagozka/

Související články:
Usmívající se dítě