Graf: Rozložení inteligence v populaci

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 20. 12. 2017, Aktualizováno: 11. 02. 2021

Přibližně čtvrtinu populace tvoří lidé s vyšší až nadprůměrnou inteligencí. To se pochopitelně týká i dětí, z nichž ne všechny chodí do škol s výukovým programem přizpůsobeným jejich schopnostem a potřebám. Někdy se může stát, že jejich vysoký inteligenční kvocient zůstane dlouho nerozpoznán, protože tyto děti mají problém zařadit se do běžného kolektivu a mohou být i oběťmi šikany. Naštěstí se v posledních letech mnohé mění k lepšímu, mimo jiné i proto, že nadprůměrně nadané děti jsou součástí inkluzivního vzdělávání.

IQ

Zdroj: Rozdělení populace podle inteligence (Bohatý, 2017)

Autor/ka
Redakce portálu Šance Dětem

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Rozložení inteligence v populaci