Jak komunikovat s lidmi s PAS (s autismem) - prostřednictvím KOMUNIKAČNÍHO SOUBORU

Datum publikace: 09. 09. 2016
Periodikum
vlada.cz
Poruchy autistického spektra (dále jen "PAS") jsou "neviditelným" handicapem – na lidech s PAS není na první pohled nic zvláštního. Hlavní deficit osob s PAS spočívá v odlišném vnímání, porozumění a sociální komunikaci. Proto vzniknul Komunikační soubor skládající se z materiálů usnadňujících komunikaci s lidmi s autismem včetně dětí.

Informuje o tom portál vlada.cz.

K odlišnému vnímání, porozumění a sociální komunikaci se často druží přecitlivělost na různé podněty (zvuky, světla, barvy, pachy, doteky a další), která může člověku s PAS působit až fyzickou bolest. Proto jsou veřejností nepochopitelné jejich až neadekvátní reakce, afekty, repetitivní a další varianty projevů v situacích, které z titulu svého postižení nemohou zvládnout vůbec, nebo jen s největším vypětím sil. Pro tyto projevy jsou odsuzováni, odmítáni, vylučováni ze společnosti až pacifikováni. Stává se tak nejen v různých vypjatých situacích – při cestování dopravními prostředky, návštěvě zdravotnického zařízení, jednání na úřadech, ale také při tak na první pohled banálních situacích, jako je nákup v obchodě nebo procházka. 

"Řadě problémů a v některých případech až diskriminaci jsou lidé s autismem a jejich rodiny vystaveni z důvodu neznalosti tohoto hendikepu. Proto vzniknul Komunikační soubor skládající se z materiálů usnadňujících komunikaci s lidmi s autismem," uvedla náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera Martina Štěpánková.

Jednoduché zásady komunikace

Komunikační soubor si klade za cíl přiblížit a ozřejmit odborné i laické veřejnosti jednoduché zásady komunikace s lidmi s PAS, ale také pomoci detekovat člověka, se kterým takto komunikovat mají. Odborné veřejnosti, tj. lékařům, zdravotnickému personálu, záchranářům, hasičům, policii, úředníkům, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, pedagogickým a dalším pracovníkům různých resortů, pomůže lépe zvládnout i pro ně zátěžovou a náročnou situaci, která je důsledkem nedorozumění, plynoucího z nedostatku informací. 

"Komunikační soubor přináší učitelům i nepedagogickým pracovníkům kromě jiného také jednoduché metodické postupy při komunikaci s dětmi, žáky i studenty s poruchou autistického spektra. Ministerstvo školství dále připravilo metodické doporučení pro dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací, které se týkají i těchto žáků, a to za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví," řekl náměstek ministryně školství pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl.

Celé znění článku najdete na: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/komunikace-s-lidmi-s-pas-s-autismem-prostrednictvim-komunikacniho-souboru-148560/

> další zprávy z médií