Hledání důvěry u dětí i učitelů

Datum publikace: 24. 01. 2021
Periodikum:
ihned.cz
Cítila se nepochopená a měla problémy s učením. Žákyně základní školy se proto rozhodla svou obtížnou situaci vyřešit radikálně − útěkem z domu. Policii se ji naštěstí podařilo rychle najít. Takové řešení svých potíží občas zoufalé děti volí. Zvláštní chování žáků mohou včas rozpoznat i učitelé a poslat je za školním psychologem. Tedy pokud škola někoho takového má.

"Útěk je reakcí na určitou situaci, například na špatné výsledky ve škole nebo neshody doma. Když je psycholog šikovný, podaří se mu získat dětskou důvěru. Potom se mohou domluvit na pravidelných návštěvách. Mimo školu by přitom dítě na psychologa dlouho čekalo, což je problém, protože takový člověk potřebuje pomoc okamžitě," říká školní psycholog Petr Klimeš.

Klimeš patří k méně početné skupině psychologů, kteří mají ve škole stálou pozici na plný úvazek. Jen základních škol je v Česku téměř 4200, ale ministerstvo eviduje pouze 810 psychologů pracujících na 480 úvazků. Faktem je, že řada takových pracovníků nemusí být placena ministerstvem, ale třeba městskou částí, nicméně se dá předpokládat, že to je záležitost hlavně větších, a tedy bohatších měst. Mít na škole psychologa je tak v Česku docela vzácností. Přitom je jeho přínos pro děti neoddiskutovatelný.

"Některé žáky máme v pravidelné individuální péči na doporučení poradenských zařízení − to jsou často žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, poruchami učení, integrované děti. Společně pracujeme třeba na rozvoji sociálních dovedností, rozpoznávání a zvládání emocí, rozvoji učebních strategií," popisuje svou práci školní psycholožka Lenka Bezděková, která působí na menší škole ve středních Čechách pouze s prvním stupněm a zhruba 130 žáky. I tak je ale podle jejích slov dětí, které potřebují pomoci, poměrně hodně.

Celý článek najdete zde: https://archiv.ihned.cz/c1-66871730-hledani-duvery-u-deti-i-ucitelu

Související články:
Učitel a žák