Děti ztratily režim a nevědí, co se sebou. Odešly do on-line světa, říká psycholožka

Datum publikace: 16. 08. 2021
Periodikum:
zpravy.aktualne.cz
Děti byly kvůli vládním opatřením většinu školního roku doma a učily se on-line, odříznuty od kamarádů a spolužáků. Podle psycholožky a dětské terapeutky Barbory Blažkové jim nyní chybí řád a smysluplné aktivity. "Děti samotné často hovoří o takové zvláštní rozplizlosti. Nevědí, co se sebou, co se životem, nemají režim, postrádají předvídatelnost a důvěru ve svět coby bezpečné místo," upozorňuje.

Jaký vliv má na děti dlouhodobé odloučení od třídního kolektivu nebo od kamarádů, které potkávají na kroužcích?

Důležitým vývojovým úkolem dětí a dospívajících je kromě získávání znalostí a vědomostí hlavně rozvoj sociální a emoční inteligence a nácvik zvládání mezilidských situací. V období dospívání vystupuje do popředí rozvoj empatie. Děti přemýšlí o tom, co si o nich druzí myslí, musí se vypořádávat s vrstevnickým tlakem, postupně se osamostatňují, hledají a budují si vlastní identitu skrze vymezování se vůči druhým. Tohle všechno se přes monitor trénuje jen těžko.

Jak se mohou tyto "nenormálnosti" covidového života do psychiky dětí promítnout? S jakými problémy se nejčastěji potýkají? 

Ve srovnání s předchozími lety se s kolegy z oboru psychologie a psychiatrie setkávám daleko častěji s dětmi, které si stěžují na stavy odpovídající panickým atakám a úzkostným stavům. Setkávám se s dívkami, které v touze vrátit do života řád a úspěchy drží neudržitelné stravovací a cvičební plány instagramových influencerek ústící do poruch příjmu potravy. Spousta dětí, které nemají doma žádný režim ani domácí povinnosti, tráví celé dny a noci v on-line prostoru. Mívají rozhozené a nezdravé stravovací návyky, o spánkové hygieně nemluvě.

Celý text najdete zde: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/deti-covid-psycholozka/r~aee16512ee6211eb9106ac1f6b220ee8/

Související články:
dítě vyplazující jazyk