ČR má jednu z nejnižších úmrtností novorozenců na světě

Datum publikace: 21. 11. 2013
Periodikum:
tribune.cz
Šance na přežití a na normální vývoj se zvyšuje i u nejrizikovějších skupin nedonošených novorozenců.

Česká neonatologie vykazuje excelentní výsledky i ve srovnání s rozvinutým světem,“ uvádí MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., předseda České neonatologické společnosti.

V Čechách se každoročně narodí přibližně 115 000 dětí. Počty těch, které se narodí předčasně, však u nás neustále stoupají. Před deseti lety se jednalo asi o 6 % z celkového počtu nově narozených dětí, nyní je to okolo 8,5 %. V nejzranitelnější skupině dětí pod 1 000 gramů porodní hmotnosti je jich téměř 500. Drtivá většina z nich je pak ve dvou letech bez těžkého postižení.

Šance na přežití a na normální vývoj se zvyšuje i u nejrizikovějších skupin nedonošených novorozenců. Česká neonatologie vykazuje excelentní výsledky i ve srovnání s rozvinutým  světem,“ uvádí MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., předseda České neonatologické společnosti.

Organizace péče o novorozence je v České republice třístupňová. Na základním stupni se ošetřují zdravé děti nebo děti s nepříliš závažným onemocněním. Na intermediárním stupni pečujeme o děti narozené od 32. týdne těhotenství nebo od 1500 gramů porodní hmotnosti. Dvanáct perinatologických center pokrývá nejvyšší možnou neontologickou péčí všechny novorozence od hranice životaschopnosti. Tou byl v České republice stanoven 24. týden těhotenství. V těchto dvanácti centrech se soustředí děti nezralé i zralé děti, které měly nedostatek kyslíku během porodu nebo jsou postiženy vrozenými vývojovými vadami a infekcemi. Tím zdaleka výčet onemocnění typických pro novorozenecký věk nekončí.

Předčasně narozené děti nejsou ještě připraveny na život mimo dělohu, proto jim hrozí řada zdravotních komplikací. Kromě podchlazení se u nich často vyskytují dechové obtíže, tzv. syndrom dechové tísně (RDS syndrom), který souvisí s nezralostí plicní tkáně, nebo apnotické pauzy, kdy dítě přestává dýchat z důvodu ne zcela vyvinutého dechového centra v mozku. Mezi další komplikace patří nízký krevní tlak, chudokrevnost, nezralost ledvin a nezralost zažívacího systému, která vede k problémům s tolerancí stravy a k poruchám v růstu. Nedonošené děti mají sníženou obranyschopnost a je u nich vysoké riziko infekčních komplikací. Nezralost centrálního nervového systému může způsobit poruchy zraku, sluchu či poškození mozku.

 

Celé znění zprávy najdete na https://www.tribune.cz/clanek/31521

 

> další zprávy z médií