Co je koktavost

Datum publikace: 07. 08. 2013
Periodikum:
jarodic.cz
Ten, kdo koktavostí trpí, to zpravidla nemá vůbec snadné.

Řekne-li se koktavost, mnozí si vzpomenou na různé legrační scénky z filmů či zábavných pořadů. Ve skutečném životě však tato vada řeči taková legrace není. V dnešním příspěvku jsme pro vás proto připravili povídání právě na toto téma. Příjemné čtení.

Koktavost

Koktavost, nebo také balbuties je porucha řeči, která se nejčastěji vyskytuje u dětí (zpravidla se objevuje mezi 3. – 6. rokem života), ovšem výjimkou nejsou ani dospělí. Tato vada způsobuje, že postižený není schopen hovořit plynule, například opakuje první slabiky či celá slova, dělá ve slovech krátké pauzy atd. Koktavost má tři formy (lehká až závažná).

Je třeba zdůraznit, že koktavost nijak nesouvisí s intelektem.

Příčina koktání není dosud známa. Uvádí se, že na vznik působí více faktorů. Svou roli hraje dědičnost, stres, emocionální vypětí, sociální prostředí a další. Každopádně je třeba zdůraznit, že strach, stres, citový otřes atd.nemohou samy o sobě způsobit koktavost.

Co dělat

  • Pokud máte pocit, že vaše dítě koktá, určitě navštivte svého pediatra a poraďte se s ním. Má-li dítě skutečně potíže s řečí, doporučí vám navštívit logopeda, který se na tyto vady specializuje (pozor: pokud budete logopeda vybírat sami, ujistěte se, že má zkušenosti s koktavostí u dětí).
  • Návštěvu pediatra/logopeda neodkládejte. Čím dříve se s terapií začne, tím lépe. Je pak větší šance vadu řeči zmírnit či dokonce odstranit.
  • Počítejte s tím, že do léčby se bude muset zapojit celá rodina. Je totiž velmi důležité s odborníkem spolupracovat, zapojit se do léčení, dítěti vytvořit takové podmínky, aby bylo v klidu a pohodě (je třeba zpomalit tempo, zajistit klidný domov, věnovat dítěti více času a podobně)
  • Léčba vyžaduje velkou dávku trpělivosti (mluvení musí být pomalejší, dítě potřebuje čas na sdělení své myšlenky atd. Totéž vyžadujte i od blízkých příbuzných a kamarádů)

 

Celé znění článku najdete na http://www.jarodic.cz/cz/co-je-koktavost.php

 

> další zprávy z médií