Alkoholismus v rodině: je dědičný nebo hraje roli výchova?

Datum publikace: 10. 05. 2022
Periodikum:
rodina.cz
Netrpí jen alkoholik, ale celý rodinný systém. A co teprve ti nejbezbrannější, kteří mají především poznávat svět, sami sebe a rozvíjet svůj potenciál? Co děti, kterým se nedostane funkčního modelu chování – co budou předávat dále, až sami vyrostou?

Proč být dobrým rodičem

Alkoholismus je potřeba vnímat jako nemoc, která rozloží celou rodinu. Není to tedy zdaleka jen bolest samotného alkoholika, ale i jeho okolí. Rodič alkoholik v důsledku závislosti není schopen plnit rodičovou úlohu. Selhává také jako vzor, skrze který se dítě učí vnímat svět a samo sebe. To má samozřejmě vliv na formování jeho sebevědomí, důvěry ve druhé lidi nebo na schopnost čelit překážkám v životě.

Selhání závislého rodiče se dále může projevovat jako zanedbávání potřeb dětí, psychické vydírání a nátlak nebo i fyzické týrání. V dysfunkční rodině panuje nucená tabuizace – dítě se nesmí svobodně vyjadřovat o tom, co cítí a vnímá. Vše se točí kolem překrucování reality, přetvářek a lhaní. To nutí děti fungovat na úplně jiné věkové úrovni, než na jaké se aktuálně nachází. Musí předčasně dospět a leckdy naplno převzít zodpovědnost nejen za sebe a své sourozence, ale často i za samotné rodiče.

Celý článek najdete zde: https://www.rodina.cz/clanek12732.htm

Související články:

plyšák a lahve s alkoholem