Aby děti měly šťastné dětství. Představujeme výzkum o potřebnosti služeb, které vrátí děti do rodin

Datum publikace: 02. 06. 2021
Periodikum:
charita.cz
Děti mají svůj svátek. Rodiče jim popřejí, koupí malý dárek, potěší se spolu. Každé dítě ale nemá takové štěstí, že v rodině vše bezproblémově funguje. Co když rodiče svoji roli nezvládají anebo se schyluje k problémům, na jejichž konci bude dítě rodičům odebráno? Ani tady není situace beznadějná, zvláště když se cesta začne hledat včas. Například pomocí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS), které pracují ve všech krajích České republiky.

V dětských domovech a státem hrazené náhradní rodinné péči žije v Česku více než 23 tisíc dětí. To je číslo opravdu vysoké. Díky pracovníkům sociálně aktivizačních služeb se až 370 dětí ročně vrátí ze státní péče do vlastní rodiny. A mohlo by jich být i více. Nabídka těchto neocenitelných služeb je totiž zatím nedostatečná. Téměř tisíci rodinám s celkem 2 000 dětmi nemohou SASky z kapacitních důvodů pomoci.

SASky hrají klíčovou roli v prevenci oddělování dětí od rodičů (pokud je to nezbytné), v podpoře návratu dětí do rodiny i při odhalování zanedbávání či zneužívání dětí. Nejde o všelék, pro snižování počtu dětí umístěných mimo rodinu je nezbytné souběžně zlepšovat činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), práci škol v ochraně dětí a budovat funkční systém podpory bydlení.

Celý článek najdete zde: https://www.charita.cz/aktuality/z-domova/aby-deti-mely-stastne-detstvi-predstavujeme-vyzkum-o-potrebnosti-sluzeb-ktere-vrati-deti-do-rodin/

rodina