1. LF UK získala více než 100 tisíc na podporu znevýhodněných dětí

Datum publikace: 15. 01. 2020
Periodikum:
ceskenovinky1.eu
Studenti 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) vybrali díky prodeji benefičních kalendářů a diářů více než sto tisíc korun pro organizaci Letní dům, jejímž posláním je pomáhat dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech nebo v nefunkční rodině, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému, plnohodnotnému životu.

„Vážím si energie, kterou studenti vynakládají nad rámec své už tak náročné přípravy na roli lékařů a dalších zdravotníků. Fakt, že se rozhodli pomoci dětem a mnohdy i svým vrstevníkům v obtížné životní situaci, poukazuje na jejich altruistický přístup a také schopnosti empatie, které jsou základem každého dobrého medicínského profesionála,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., a dodává, že již tři sezóny věnují budoucí lékaři část svého volna charitativní činnosti a s letošním kalendářem vybrali rekordních 101 107 korun, které Letní dům použije na pomoc dětem, které z dětských domovů odcházejí a začínají samostatný život. 

„Jsme velmi rádi a vážíme si toho, že se medici rozhodli podpořit aktivity Letního domova. Letní dům pracuje s dětmi bez stabilního rodinného zázemí už dvacet tři let. Že jde o oblast péče velmi důležitou i pro celou společnost, je mimo vší pochybnost. Děti, s kterými Letní dům pracuje, často prožily v raném období života traumatizující okamžiky, jež je často dlouhodobě a tragicky poznamenají,“ vysvětluje ředitel Letního domu Jan Bárta.

Letní dům poskytuje dětem z pěti dětských domovů ucelený systém aktivit, jejichž cílem je posílení psychosociálních schopností a praktických dovedností. Jak ředitel Bárta zdůrazňuje, důležitou součástí péče je její dlouhodobá udržitelnost a individuální přístup, kdy se tým pracovníků sestavený z psychologa, pedagoga a sociálních pracovníků snaží děti na základě jejich svobodné volby přibližně od sedmi let až do dospělosti vést k samostatnému a plnohodnotnému životu. Jednou z forem podpory je také tréninkový byt s „náhradními rodiči“ – dvěma stálými pracovníky Letního domu. Děti se tu neučí jen hospodařit, jsou zde součástí života v rodině a nanečisto, ale na vlastní kůži, si tu vyzkoušejí, jaký bude život po odchodu z dětského domova.

Celý text najdete zde: http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2020/01/14/1-lf-uk-ziskala-vice-nez-100-tisic-na-podporu-znevyhodnenych-deti/

Související články na portálu Šance dětem: