Graf: Klientela krizového centra v letech 1992-2015 dle vstupní problematiky

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 21. 03. 2017, Aktualizováno: 16. 10. 2023

Graf zahrnuje údaje o procentuálním počtu klientů, kteří v letech 1992-2015 požádali o pomoc Dětské krizové centrum. Údaje o celkovém počtu týraných dětí, které se mohou obracet i na jiné organizace, psychology či přímo na policii, nejsou k dispozici, některé děti se o pomoc neobrátí vůbec. 

Zdroj: Výroční zpráva 2015 (Dětské krizové centrum)

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Klientela Dětského krizového centra