prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity (pediatrický směr) absolvovala v roce 1968. Od roku 1969 pracovala na I. dětské interní klinice, která byla kromě všeobecné pediatrie zaměřena na dětskou hematologii a onkologii. V letech 1990 až 2009 vykonávala funkci přednosty kliniky. V současné době pracuje i na Klinice dětské onkologie LF MU v Brně, kde se věnuje problematice sledování pozdních následků léčby dětských nádorových onemocnění.

Odborná knihovna: