PhDr. Branislava Marvánová Vargová

Psycholožka a psychoterapeutka s ukončeným výcvikem v Gestalt terapii a Biosyntéze, pracuje jako vedoucí služeb odborné sociální poradenství a centra komplexní krizové pomoci ROSALIN pro oběti domácího násilí v organizaci ROSA- centrum pro ženy, z.s. Pomocí obětem domácího násilí se zabývá 20 let, je předsedkyní Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů a zároveň členkou Rady vlády pro lidská práva. V oblasti prevence a pomoci ženám, které zažívají násilí v blízkých vztazích aktivně spolupracuje také se zahraničními organizacemi a je členkou správní rady mezinárodní sítě organizací WAVE Women against violence Europe.  

Odborná knihovna:

Články: