MUDr. Zuzana Plzáková, Ph.D.

Absolvovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze v roce 1997. Ve své disertační práci se zabývala glykobiologickou charakteristikou lidské epidermis. V současné době pracuje na Dermatovenerologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Od r. 2017 se specializuje především na dětskou dermatologii. Kromě klinické praxe se věnuje pregraduální a postgraduální výuce dermatologie a dětské dermatologie, publikuje v domácích i zahraničních odborných časopisech.

Odborná knihovna:

Články: