Mgr. Petra Popelková

Vedoucí preventivních programů SPIRÁLA v královéhradecké neziskové organizaci PROSTOR PRO, o.p.s.. Dlouhodobě se věnuje prevenci rizikového chování na školách v Královéhradeckém kraji a jako spoluautorka pracuje na vývoji webové aplikace Nemá to na čele.

Odborná knihovna:

Články: