Mgr. Filip Kačer

Absolvoval Celostní muzikoterapii na FF UP v Olomouci. S manželkou Václavou založili v roce 2017 muzikoterapeutický projekt Ora Rangi, v rámci nějž realizují muzikoterapii ve zdravotnických a sociálních zařízeních, muzikoterapeutické výukové programy pro školy, prožitkové relaxace a semináře pro veřejnost, to vše v souladu s principy metody celostní muzikoterapie L. Holzera. Během roku 2019 představili svou muzikoterapeutickou práci také během roční zahraniční cesty v Kanadě. V rámci kurzů s akreditací MPSV a MŠMT školí pracovníky v sociálních službách a pedagogy v oblasti využití muzikoterapie jako prostředku prevence syndromu vyhoření, psychohygieny a relaxace, neboť jsou přesvědčeni, že pro kvalitní péči i výuku je třeba dbát na fyzické a duševní zdraví těch, kdo ji poskytují.
 

Odborná knihovna:

Články: