Mgr. et Mgr. Šárka Doležalová (roz. Křepelková)

Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, je ekopsycholožkou zabývající se vlivem kontaktu s přírodou na prožívání a chování dítěte.

Odborná knihovna:

Články: