Markéta Nováková

Vystudovala obor překladatelství AJ/NJ/ČJ v Německu. Pracovala jako osobní asistentka a office manager v daňově poradenské a auditorské kanceláři VORLÍČKOVÁ & PARTNERS. V roce 2015 založila spolek Cochem.cz, z. s., s cílem zavést v ČR při okresních soudech interdisciplinární spolupráci inspirovanou cochemskou praxí. Realizovala řadu odborných seminářů zaměřených na interdisciplinární spolupráci, v rámci projektů podpořených z evropských fondů nebo od nadací podporujících děti. Vytváří zároveň prostor pro spolupráci odborníků zaměřený na podporu a rozvoj etablování interdisciplinární spolupráce a pracuje také na vzniku metodických materiálů pro odborníky i materiálů pro děti a rodiče v rozvodové situaci. Lektoruje odborné kurzy určené sociálním pracovníkům v oblasti interdisciplinární spolupráce a edukace rodičů v rozvodové situaci a je také lektorkou Justiční akademie. Iniciuje další změny např. ve výkonu kolizního opatrovnictví.

Odborná knihovna:

Články: