Magdaléna Černá

Pracuje v Centu LOCIKA od jeho založení a je zodpovědná za jeho komunikaci online i offline. Kromě PR Centra LOCIKA má na starosti i preventivní materiály a kampaně, v roce 2022 získala se svým týmem cenu Eduina za přínos českému vzdělávání. Tématu násilí na dětech a nepřípustnosti fyzických trestů se věnuje dlouhodobě. 

Odborná knihovna:

Články: