Linda Cecavová

Prošla výcvikem Son-rise  terapeutů v Autism treatment center of America (USA). Sedmnáct let pracovala jako certifikovaný terapeut Son-rise programu v USA a EU. V ČR se dlouhodobě věnuje propagaci dané metody. Založila projekt ROZVOJ HROU. Vede kurzy vývojové hry pro rodiče i odborníky u nás i v zahraničí. Poskytuje domácí supervize u rodin dětí s PAS a konzultace. Založila rovněž blog Rozvoj hrou, kde sdílí své zkušenosti a přispívá praktickými návody pro rozvoj dětí s PAS.

Odborná knihovna:

Články: