Ing. Eva Dojčarová

Pracuje ve zdravotnictví na pozici úsekového laboranta. Je pacientkou TCS, která založila první web o TCS  - Život se syndromem. Autorka je součástí pobočného spolku BeTCS, který sdružuje rodiny s TCS. Spolu s Be TCS se věnuje osvětě, pořádá rodinné srazy a besedy s veřejností. 

Odborná knihovna:

Články: