Ing. Eva Černá, Ph.D.

Jako absolventka Vysoké školy chemicko-technologické se profesně věnovala projektovému řízení výzkumných projektů v oblasti vývoje medicínských aplikací. Poté, co jí do života vstoupilo dítě s poruchou autistického spektra, se začala zabývat možnostmi podpory rodin s dětmi s autismem. V současnosti působí jako koordinátorka pilotního projektu Homesharingu, který realizuje Rodinné Integrační Centrum z.s.

Články: