Ing. Dita Hrudová

Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE Praha, specializace Mezinárodní obchod a Psychologie řízení. Má bohatou praxi v oblasti mezinárodního marketingu, komunikace a PR. Protože se ale narodila na Den učitelů a vždy ji bavilo předávat zkušenosti, svou profesi rozšířila o certifikovaný lektorský kurz. Nyní působí v oblasti vzdělávání a seberozvoje, největší školou života je však pro ni mateřství, jako matka tří synů považuje celoživotní vzdělávání a kritické myšlení za základní předpoklady života v dnešním dynamickém světě. Program Začít spolu vnímá jako naplnění vize školy, která děti baví, kde učení dává smysl a prostor k rozvoji kompetencí.

Články: