Webinář - Sebepoškozování u dětí a dospívajících

Datum konání:  21. 5. 2014 od 19 hodin

Lektor: Mgr. Alena Černá

Mgr. Alena Černá je psycholožka a psychoterapeutka, dále pokračující v doktorském studijním programu Sociální psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje v Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a v současné době je frekventantkou Výcviku integrace v psychoterapii. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti psychologie internetu, zejména s ohledem na děti a dospívající. Zabývá se převážně tématy jako kyberšikana, on-line obtěžování a (rizikové) on-line komunity (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy a další).

Obsah webináře:  

  • Co je sebepoškozování?
  • Sebepoškozování u dětí a dospívajících
  • Možné příčiny a motivy
  • Sociální pozadí, osobnostní aspekty
  • Sebepoškozování jako strategie zvládání nejen stresu, „návykovost“
  • Sebepoškozování a internet
  • Co můžeme dělat? Praktické rady (nejen) pro rodiče
  • Prostor pro dotazy

Problematikou sebepoškozování u dětí se zabývá také náš článek Problémy se sebepoškozováním.

Videozáznam z webináře o Sebepoškozování u dětí a dospívajících

Zpět na téma Webináře