Jak poznat a vzdělávat mimořádně nadané dítě?

Odkaz

Jak pomoci nadaným dětem rozvíjet jejich talent, se dozvíte z rozhovoru s PhDr. Jitkou Fořtíkovou, Ph.D., ředitelkou obecně prospěšné společnosti Centrum nadání.