Domácí vzdělávání - jak probíhá v praxi?

Odkaz

Individuální vzdělávání je sice v našich poměrech stále spíše okrajovou záležitostí, nicméně počet dětí vzdělávaných mimo klasické školy rok od roku stoupá.