Technické předpoklady pro účast na webináři

Kromě článků a videorozhovorů s odborníky připravuje redakce portálu Šance Dětem pro své návštěvníky také webináře na palčivá témata, která rodiče trápí. Účast na webinářích je pro všechny zájemce zdarma.

Co je webinář?

Webinář (zkratka slov webový seminář) je interaktivní seminář, kterého se mohou zájemci účastnit prostřednictvím internetu přímo z domova bez nutnosti kamkoliv jezdit. Webinář vede zkušený odborník na danou problematiku, kterého účastníci sledují živě na videu a dále vidí prezentaci, kterou si lektor připravil. Účastníci mají rovněž možnost klást lektorovi otázky prostřednictvím chatu.

Pro návštěvu webináře není potřeba kupovat žádné zvláštní vybavení ani program. Podmínkou účasti je pouze počítač či jiné zařízení připojené na internet a vybavené reproduktorem. Vzhledem k vyšším nárokům přenosu videa a zvuku je zapotřebí kvalitní připojení k internetu.

Doporučené technické parametry počítače a připojení

  1. Rychlost připojení internetu:
    Doporučujeme rychlost 2048 kbps download a 512 kbps upload, minimálně však 1024 kbps download a 256 kbps upload. Webová odezva by měla být do 200 ms (čím menší, tím lepší). Rychlost a další parametry svého připojení si můžete změřit na webu www.rychlost.cz.
  2. Pro kvalitní přenos webináře doporučujeme připojení na internet přes pevnou linku (kabelem). V případě, že budete mít přístup k internetu přes wi-fi, může se stát, že Vám budou vypadávat části slov přednášejícího.
  3. Webový prohlížeč - Chrome, Firefox, Edge aj.
  4. Zapnutý zvuk na počítači – z reproduktorů nebo ze sluchátek.

Pokud si s některou z uvedených technických záležitostí nebudete vědět rady, obraťte se na našeho pracovníka Tomáše Badu, e-mail: tomas.bada@opssirius.cz.

Deset minut před začátkem samotného webináře budete mít možnost vyzkoušet si, zda všechno dobře funguje, a případné potíže konzultovat s moderátorem webináře.