Kongenitální bilaterální chybění vas deferentis

CABVD = kongenitální absence bilaterální vas deferens, tj. vrozené oboustranné chybění chámovodu.

Související články: