Ireverzibilní

Z latinské předpony "i" znamenající zápor, negaci a slova "revers / reverz" - zvrátit, dát zpátky, znamená nezvratný, nevratný.