Imobilita

Nepohyblivost, nehybnost, neschopnost se hýbat.