hyperkyfóza

Přílišné vyklenutí hrudní páteře. Projevuje se vadným držením těla, někdy až „hrbem“.