Edukační intervence

Cílená odborná výchovná a vzdělávací optimalizační opatření.