Determinace

Vymezení, určení pojmu či vztahu mezi určujícím a určovaným.