Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
1999
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-326
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-326/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o pobytu cizinců na území ČR.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=48225&Section=1&IdPara=1&ParaC=2