Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

Autor/ka
Rok vzniku:
2002
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-198
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-198/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o dobrovolnické službě.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=53459&Section=1&IdPara=1&ParaC=2