Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o sociálních službách.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=62334&Section=1&IdPara=1&ParaC=2