Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o sociálních službách.

Původní znění zákona (bez novel) v PDF: https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb037-06.pdf.

Záložní URL: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-14-brezna-2006-o-socialnich-sluzbach-15246.html.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=62334&Section=1&IdPara=1&ParaC=2