Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence : vybrané kapitoly

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Google Books
https://books.google.cz/books?id=TQd3lhYzco4C&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Monografická publikace k problematice ošetřovatelských postupů v péči o novorozence.

Fendrychová, Jaroslava. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence: vybrané kapitoly. 1 vyd. Praha: Grada, 2011. 189 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3940-3.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002249554&local_base=NKC