Vybrané psychologické aspekty terénní sociální práce

Autor/ka
Otakar Fleischmann
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Studie k problematice psychologických aspektů terénní sociální práce.

Fleischmann, Otakar et al. Vybrané psychologické aspekty terénní sociální práce. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2006. 143 s. ISBN 80-7044-769-9.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001693732&local_base=CNB